Home     De Advocaat     De Procedure     Tarieven      Contact

Elisabet M.C. van Nielen is in 2004 cum laude afgestudeerd in het strafrecht en de forensische psychiatrie. Daarna is zij als jurist werkzaam geweest bij één van de bekendste TBS-klinieken in het land. Vervolgens heeft zij haar ervaring in de strafadvocatuur opgedaan bij twee bekende kantoren.
Van Nielen is gespecialiseerd in het strafrecht en het jeugdrecht. Zij voldoet aan alle eisen die de rechtbanken en de Raad voor Rechtsbijstand stellen aan specialisten op deze terreinen. Zij richt zich met name op geweldszaken – van doodslag tot mishandeling – en op drugszaken – van hennepkwekerijen tot het aanwezig hebben van XTC. Ook staat Elisabet Van Nielen cliënten bij in zedenzaken. Zowel volwassenen als minderjarigen kunnen door haar worden bijgestaan.
Van Nielen heeft door haar achtergrond veel kennis van de forensische psychiatrie. Dit is een moeilijke term voor geestelijke gezondheidszorg voor verdachten of daders die met justitie in aanraking komen doordat zij mogelijk een psychiatrische stoornis hebben. De bekendste vorm is de maatregel van TBS. Kennis van zaken op dit terrein is noodzakelijk om een verdachte optimaal te kunnen bijstaan. Van Nielen heeft deze expertise en kan u goed adviseren over de vraag of u wel of niet moet meewerken aan gedragsdeskundig onderzoek.

International Law Firm Amsterdam

Van Nielen – strafrechtadvocaat / Meeuwenlaan 98-100  / 1021 JL Amsterdam  /  (t) +31 (0)20 235 74 66  /  (e) info@mrvannielen.nl