Home     De Advocaat     De Procedure     Tarieven      Contact

Deskundige rechtsbijstand is nodig indien u een dagvaarding of strafbeschikking heeft ontvangen. Elisabet van Nielen zal het dossier bij justitie opvragen en grondig bestuderen en analyseren. Zij zal eerst bekijken of strafvervolging alsnog kan worden voorkomen. Als dat niet mogelijk is wordt samen met de cliënt de beste verdedigingsstrategie bepaald. Van Nielen zal zo nodig getuigen oproepen, onderzoekswensen indienen en vragen stellen aan deskundigen. Van Nielen staat u bij op de zitting en zal daar haar pleidooi houden.
Iedere cliënt krijgt bijzondere aandacht, omdat niet één zaak hetzelfde is. Door breder te kijken dan het alleen papieren dossier, maar volledige aandacht te hebben voor ieder individu, behaalt zij de best mogelijke resultaten voor al haar cliënten.
Van Nielen informeert haar cliënten eerlijk en direct over hun positie. Daarnaast legt zij ingewikkelde procedures helder uit.

 

VOG geweigerd

Als u in aanraking komt met justitie kan u te maken krijgen met het vervelende feit dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer krijgt . Dat betekent dat u misschien niet aan het werk kan bij een nieuwe werkgever of dat een school u bij de intake weigert. Van Nielen kan u helpen met de aanvraag van de VOG of met het bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag. Van Nielen weet waar de kansen liggen op dit termijn. Bel als u vragen heeft over de VOG naar
06-30439829.

Dagvaarding ontvangen

Heeft u van het openbaar ministerie een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor een politierechter of meervoudige kamer, bel dan met 06 – 304 39 829.

 

Strafbeschikking ontvangen

In veel gevallen kan de officier van justitie u ook zelf bestraffen. U krijgt dan geen dagvaarding, maar een strafbeschikking. Indien u onschuldig bent of u bent het niet eens met de strafbeschikking moet er binnen twee weken verzet worden aangetekend. Bel 06 – 304 39 829 om te voorkomen dat u te laat bent.

International Law Firm Amsterdam

Van Nielen – strafrechtadvocaat / Meeuwenlaan 98-100  / 1021 JL Amsterdam  /  (t) +31 (0)20 235 74 66  /  (e) info@mrvannielen.nl