Mr. van Nielen
specialist in jeugd- en strafzaken

Gedreven | Betrokken | Sociaal

Al meer dan 15 jaar ervaring met het verlenen van rechtsbijstand in elke fase van het strafproces

Strafrecht en jeugdstrafrecht

Wanneer u of een familielid te maken krijgt met het strafrecht komt er ontzettend veel op u af. Dat geldt eens te meer wanneer er sprake is van een aanhouding en misschien zelfs voorlopige hechtenis. Juist in die gevallen waarin er voor u veel op het spel staat, is het van belang dat u professionele ondersteuning krijgt. Samen sta je altijd sterker. Door kennis en kunde wordt u in elke fase van het strafproces door Van Nielen de juridische ondersteuning geboden die nodig is.

Behalve de juridische kant van de zaak loopt u tegen veel meer vragen en problemen aan. Van Nielen staat voor u klaar om u ook bij die kant van de zaak op weg te helpen. Er wordt vanzelfsprekend regelmatig met u – maar ook zeker met familie indien door u gewenst – overlegd over de koers van uw verdediging.

Uiteindelijk gaat het om u, en om uw zaak, die met alle middelen beschikbaar tot een zo goed mogelijk einde moet worden gebracht.

Civiel jeugdrecht

Er kunnen zich door allerlei omstandigheden problemen voordoen tijdens de opvoeding van uw kind waardoor uw kind onder toezicht wordt gesteld of misschien zelfs wel uit huis wordt geplaatst. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. De bijstand van een specialistische jeugdzorg advocaat is dan van groot belang.

Bij de volgende situaties kan u altijd contact opnemen met Van Nielen

  • Bij een verzoek tot ondertoezichtstelling
  • Bij een verzoek tot uithuisplaatsing
  • Bij een verzoek tot plaatsing in een gesloten jeugdhulp instelling

Over mij

Strafrecht & Jeugdrecht

Ik, mr. E.M.C. van Nielen, ben geboren en getogen in Brabant. De studie rechten begon ik in 1999 aan de Universiteit van Tilburg om daar in 2004 cum laude af te studeren in de richting strafrecht en bestuursrecht. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als jurist in een TBS-kliniek in het Oosten van het land.

In 2007 ben ik beëdigd als advocaat in het arrondissement Breda en aan de slag gegaan bij AKD, Benelux Law Firm. In 2009 ben ik naar Amsterdam verhuisd en bij Pijnenburg Advocaten verdergegaan met waar mijn hart altijd heeft gelegen: het strafrecht en het jeugdrecht.

Eigen kantoor

In 2015 heb ik mijn eigen strafkantoor opgericht: Van Nielen – strafrechtadvocatuur. Ik verleen in heel Nederland rechtsbijstand aan minderjarigen en volwassenen in complexe en eenvoudige strafzaken.

Specialisatie

Sinds oktober 2018 mag ik mij door het afronden van de Opleiding Specialisatie Strafrecht bij het Willem Pompe Instituut en de Stichting Strafrechtpartijk in Utrecht gespecialiseerd strafrechtadvocaat noemen. 
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA).

Ook ben ik gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat en lid van de Vereniging voor Jeugdrecht advocaten Amsterdam (JRAA). Ik sta minderjarigen niet alleen bij in strafzaken, maar ook bij gesloten uithuisplaatsingen of bij ondertoezichtstellingen. 

nvsa_black-logo
JRAA-logo

Zaken

U kunt bij Van Nielen - Strafrechtadvocatuur
terecht voor zaken die gaan over:
Daarnaast kan ik u ook op andere gebieden die een raakvlak hebben met strafrecht bijstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

Strafadvocaat nodig?

Heeft u vragen over bijstand in een strafzaak? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend advies. Daar hoeft u niet voor te betalen. Pas wanneer u overtuigd bent en met ons verder wilt, worden er afspraken gemaakt over de financiën. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, sta ik u ook op die basis bij. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand wordt u verwezen naar de website van de raad voor rechtsbijstand (www.rvr.org). Hier kan u zelf nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Consultatie

Neem vrijblijvend contact op met Van Nielen, indien u vragen heeft voorafgaand aan een politieverhoor of over een lopende strafzaak. Voor een oriënterend gesprek over problemen met Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming of een dreigende uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling kan u ook altijd bellen. In een eerste gesprek kan er vlot en laagdrempelig gekeken worden naar de mogelijkheden.

Strategie

Uw probleem wordt zorgvuldig in kaart gebracht en samen met u zal de processtrategie worden bepaald. Waar het in de ene zaak strategisch is om een afwachtende houding aan te nemen, is het in een andere zaak beter om met ferme daadkracht op te treden. In alle gevallen zal gezocht worden naar wat voor u tot het beste resultaat leidt. In goed overleg zoeken we naar het meest gepaste optreden in uw strafzaak.

Actie

Van Nielen is sinds 2007 thuis in de rechtszaal. Zij onderscheidt zich op zitting door haar door haar heldere, oprechte en duidelijke wijze van communiceren en door dossierkennis. U zal goed en uitgebreid worden voorbereid op de zitting, zodat uw kant van het verhaal de aandacht krijgt die het verdient en u niet wordt verrast door de gang van zaken.

Samenwerking met Titia Korff

Van Nielen Strafrechtadvocatuur werkt nauw samen met Advocatenkantoor Korff.  “www.advocatenkantoorkorff.nl” is gespecialiseerd in cassatiezaken. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor strafrechtadvocaten (NVSA) en van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Ook is Korff gespecialiseerd in uitleverings- en overleveringszaken en zaken waarin het Openbaar Ministerie ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vordert. Wij trekken samen op in grote en complexe zaken. Daarmee versterken en vergroten we onze expertise.

Contact

Meeuwenlaan 98-100
1021 JL Amsterdam
(m) +31 (0)6 304 398 29

(t) +31 (0)20 235 74 66

(f) +31 (0)20 280 55 96

(e) info@mrvannielen.nl